نمایندگی شهر تبریز

نمایندگان الماس ایرانیان

نمایندگی شهر تبریز

نام  فروشگاه:  تاسیساتی گل محمدی

مدیرفروش: مهدی گل محمدی

آدرس:تبریز- خیابان خاقانی- تاسیساتی گل محمدی

تلفن 35233321-041

موبایل:09149158284